top of page

VISJON

metamorf arkitekter sin visjon er å dyrke frem stedets iboende kvaliteter og potensiale for å kunne skape positive relasjoner mellom bruker og bygg.

ARBEIDSMETODIKK

metamorf arkitekter har tro på en høyttenkende, leken og kreativ prosess.

Til dette er det tilegnet en systematisk arbeidsprosess for å komme frem til løsningsforslag på en mest mulig effektiv måte. Redskapene frem til den første ideen er gjerne en papp modell eller en skisse med kullstift.

 

Videre er det alltid et mål i seg selv å undersøke stedets iboende kvaliteter, og på den måten lete frem gode løsninger sammen med oppdragsgiver. Parallelt mellom blyantskisser og tegneprogrammet blir alle arkitektoppdrag tegnet og prosjektert etter BIM prosessen og hvor 3D visualisering er en naturlig del av presentasjonene gjennom alle prosjektets faser.

KONTOR

metamorf arkitekter er et arkitektkontor i Stavanger med lokal kjennskap til regionen.

 

Kontoret har arkitektfaglig kompetanse til å utføre flere typer oppdrag av høy kompleksitet og vanskelighetsgrad, og bistår blant annet med

 

Arkitektfaglig rådgivning   

Mulighetsstudie

Konseptutvikling

Programmering

Sol og skyggestudie

Skisseprosjekt

Arbeidstegning

3D illustrasjon

Byggesøknad & reguleringsarbeid jm plan

bottom of page